Gogen Praha s.r.o

Jsme tu s Vámi řadu let, za kterou se můžeme pochlubit spoustou dobře odvedené české práce
+420 777 485 623

Kominictví

Provádíme veškeré kominické práce v Praze a okolí

STAVBA KRBŮ

Postavíme Vám profesionálně takový krb, aby vyhovoval po stránce finanční i technické

Prodej krbů / kamen

Prodáváme krby / kamna od Brunner, Stuv, Romotop

POVINNÉ REVIZE

Pokud vytápíte plynem nebo pevnými palivy, máte zákonnou povinnost provádět pravidelné revize nebo kontroly

O nás

Jsme tu pro Vás již řadu let, za kterou se můžeme pochlubit spoustou dobře odvedené české práce.

Zakládáme si nejen na kvalitě odvedené práce, ale také na rychlosti realizace, profesní odborností a vstřícnému přístupu ke všem zákazníkům.

Postaráme se jak o velkou, tak i malou zakázku.

JSME ČLENY KOMINICKÉHO CECHU.

Kde působíme

Kominictví

Jsme certifikovaná kominická firma, působicí v Praze a středočeském kraji, se zkušeným týmem profesionálů. Sledujeme za vás termíny ročních kontrol spalinových cest. Objednejte si u nás veškeré služby potřebné pro správný chod Vašeho komínu, a zajistěte si tak bezproblémovou domácnost s tepelnou pohodou. Jsme časově flexibilní.

Provádíme:
Pravidelné kontroly a revize komínů, opravy komínů, stavby fasádních komínů, stavby odtahu spalin pro všechny druhy kotlů, zhotovení revizní zprávy, případně výškové práce...

Čištění komínů

Čištění komínů je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. Dále se při čištění komínů vybírají pevné znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu a kodenzáty ze spalinových cest.
Součástí čištění komínů je také „zpráva o čištění spalinové cesty“, která je vystavena po provedení prací.

Strojní čištění a frézování komínů

Odfrézování dehtů pomocí speciální komínové frézy (strojního čištění komínů) je čistící technologie, kterou lze použít všude tam, kde běžným čištěním ničeho nedocílíme, ať už se jedná o dlouhodobě nepoužívaní komíny, silně znečištěné komíny, a nebo a to hlavně zadehtované komíny.

Strojní čištění komínů tedy používáme zejména u zadehtovaných komínů, kde dehet-skelná usazenina, v komínovém průduchu může úplně ucpat průduch, a protože je vysoce hořlavý a velmi špatně se odstraňuje ( při hoření bobtná jako asfalt ) hrozí u něj nebezpečí vzniku požáru a roztržení komínového tělesa.

Máme k dispozici kvalitní inspekční kameru
Inspekční kamera PipeCam 40 profi + InCam 990 dual

Jaké jsou výhody frézování komínu?
 • žádné přestavování stávajícího komínu
 • metoda šetrná pro objekt
 • nevyžaduje na rozdíl od bourání a stavění komínu stavební povolení
 • časová nenáročnost (cca 1 den)
 • nízká cena

Tuto úpravu komínu je třeba provést například tehdy, kdy chceme ke spalinové cestě připojit palivový spotřebič s vyšším výkonem, než je umožněno komínem stávajícím, nebo pokud je třeba zlepšit tah tohoto komínu. Frézováním komínu je možné zvětšit jeho vnitřní prostor až o 1/3 tloušťky jeho zdi.

Každý vyfrézovaný komín je následně třeba vyvložkovat, což je zásadní prevence proti úniku zplodin do vytápěného objektu.

Vložkování

Vložkování komínů je rychlý a cenově výhodný způsob rekonstrukce zejména starších komínů. Celá podstata vložkování spočívá v tom, že se stávajicí komínový průduch opatří novou vložkou příslušného rozměru, která zaručí, že Váš komín získá všechny potřebné parametry a především bude bezpečný. Vyvložkování komínu je dobrá investice do budoucnosti celého domu.

Proč vložkovat komín?
 • komín neodpovídá platným předpisům
 • přechod na jiný druh paliva
 • špatný tah komína
 • kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
 • v místnosti je cítit zápach spalin
 • původní vložka již neplní svůj účel

Objednejte si profesionální vložkování komínu a zajistěte si pro svůj domov či objekt bezpečný provoz spalinových cest.

Vložkování provádíme pro:
 • Kondenzační kotle
 • Atmosférické kotle
 • Kamna a kotle na tuhá paliva
 • Krby a krbové vložky

Stavba komínů

Stavíme komíny a spalinové cesty pro

 • Kondenzační kotle
 • Atmosférické kotle
 • Krby a Tuhá paliva
 • Vícevrstvé fasádní a nerezové komíny

Všechny práce jsou prováděny včetně revizí a revizních zpráv.

Pracujeme s materiálem

Almeva
Regulus
Schiedel

Kominictví

Zajištujeme pravidelný servis pro Byty – Domy - Činžáky
 • Revize
 • Posudky
 • Instalace
 • Opravy

Zajišťujeme kompletní servis při rekonstrukci objektu a instalaci nového spotřebiče a spalinové cesty, včetně revizi.

Stavba krbů

Stavíme profesionální krby

Osobní přístup je velmi důležitý, probereme s Vámi nejlepší řešení, ať už krbu sálavého, či s výměníkem. Stavíme krby nejen líbivé, ale hlavně funkční. Takové, co vydrží více než udávanou záruku a zahřejí více generací. Zakládáme si na používání kvalitních a prověřených materiálů a výrobců.

Stavba krbů

Jak se v odborných literaturách píše, krb Vám zajistí začlenění prvku ohně do Vašeho interiéru. V současnosti se pro krb používají obestavené krbové vložky. Vložky jsou průmyslově vyráběné, obestavba (plášť krbu) je už pak námi ručně stavěná.

Krbů je několik typů
 • akumulační (doporučujeme, jedno z mála řešení do současných dobře zateplených objektů)
 • teplovodní (doporučujeme pro možnost rozvádět teplo do jiných částí objektů)
 • teplovzdušný (hodí se spíše na rekreační chalupy, do trvale obývaných objektů nedoporučujeme)

Jako u kamen, tak u krbu je důležité správné nadimenzování jeho výkonu, aby nedocházelo k přetápění výtápěných místností. V naší praxi se setkáváme s mnoha případy špatně navržených a postavených krbů, kdy jsou majitelé vyloženě neštastní z toho, že nemůžou krb používat tak, jak by chtěli, jejich mnohadesetitícová investice je k ničemu a žádají nás o pomoc či radu.

Pokud chcete mít krb kvalitní, správně postavený, který Vám bude dobře sloužit, obraťte se na nás. Poradíme Vám s výběrem krbové vložky, vysvětlíme všechny aspekty krbů, navrhneme pro Vás optimální řešení.

Krby stavíme na míru dle přání.
 • Teplovzdušné krby
 • Moderní krby a krbová kamna
 • Rohové krby
 • Oboustrané krby
 • Akumulační krby
 • Plynové krby

Prodej krbů / kamen

Prodáváme krby / kamna od Brunner, Stuv, Romotop

Katalogy ke stažení:

Katalogový ROMOTOP
Katalog NORDICA
Katalog Stüv 21
Katalog BRUNNER
Ventilátory

Nabízíme k prodeji , instalaci krbových kamen

 • Kamna
 • Akumulační kamna
 • Kachlová kamna
 • Krbová kamna
 • Kuchyńská kamna
 • Americká kamna
Tahový ventilátor Almeva
Spalinový ventilátor Almeva

Postup při realizaci stavby krbů

 1. poptávka
 2. zaměření a konzultace postupu. / např fáze 1 komín./ fáze 2 krb
 3. rozpočet a zjednodušené podmínky spolupráce/objednávka případně smlouva
 4. zálohová faktura 1
 5. provedení fáze 1/komín jeho příprava a instalace
 6. zálohová fakt 2
 7. pořízení spotřebiče/ přeprava/instalace
 8. stavba krbu a krbové obestavby /
 9. předání díla uvedení do provozu
 10. konečná fakturace
 11. předání : revizní zprávy / záruční listy

Povinné revize
Kdy potřebuji revizi a kdy stačí kontrola spalinové cesty?

Když se řekne slovo kominík, začne se mnohdy skloňovat i slovo revize. Ale když se ptáte, co to vlastně je revize a kdy se provádí, skoro nikdo kromě odborníků to přesně neví. Pojďme si v tom tedy udělat jasno.

Ve valné většině případů zaměňujeme revizi a kontrolu spalinové cesty. Tyto pojmy upravuje předpis č. 91/2010 Sb. (Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv) s platností do 1. ledna 2011.

Kontrola komínů

odborně: spalinové cesty spotřebiče, se provádí po celé její délce a zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí.

Základem celé kontroly spalinové cesty – komína jsou zejména tyto úkony:
 • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
 • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti.
 • posouzení, zda li je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.
 • posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechu a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu.
 • posouzení stavebně technického stavu

Provádíme:
 • roční revize
 • revize, instalace nového spotřebiče
 • kolaudace

Kontrola inspekční kamerou

V případě zájmu z vaši strany, a nebo závady v komíně, potřebující bližší prozkoumání lze u nás objednat i kontrolu inspekční kamerou. K řádné inspekci Vašeho komína nám slouží jedna z nejmodernějších inspekčních kamer na trhu PipeCam 40 profi + InCam 990 dual

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty

VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona

Certifikáty

Výuční list
kominík
Osvědčení o získání profesní kvalifikace – revizní technik spalinových cest
Certifikát – CIKO komínové systémy
Osvědčení o absolvování školení na montáž plastových a nerezových komínových systémů

Kontakty

Sídlo firmy:
GOGEN PRAHA spol. s r.o.

Sokolovská 400/194, 180 00 Praha 8

IČO: 07949995
Kancelář firmy:
Podvinný Mlýn 2178/6

190 00 Praha 9
+420 777 485 623
info@gogenpraha.cz

... nebo nám pošlete dotaz